Tutkimus: Painotuotteiden tehokkuus mainosvälineenä kasvanut digitaalisella aikakaudella

Tutkimus: Painotuotteiden tehokkuus mainosvälineenä kasvanut digitaalisella aikakaudella

”Markkinoinnin ainoana tavoitteena pitää olla merkittävä muutos myynnissä”, sanoo Suomen ainoa myynnin professori Petri Parvinen. Parvinen esitteli tuoretta tutkimustaan Mediapäivässä Helsingissä keskiviikkona.

Parvisen mukaan myynnin ja markkinoinnin tehon arvioinnin pitäisi olla osa yritysten jatkuvaa toimintaa. ”Tehoa pitäisi mitata myynnin ja kannattavuuden muutoksella. Enää ei ole mitään syytä perustaa markkinointia vuosisuunnitteluun eikä sen tehokkuuden seurantaa huomioarvon, mainonnan muistamisen, mielikuvien tai ostoaikeiden mittaamiseen.”

Parvinen on tutkinut eri mainosmedioiden tehokkuutta Graafinen Teollisuus ry:n toimeksiannosta useiden merkittävien kuluttajatuoteyritysten yhteishankkeessa.

Tutkimuksessa dokumentoitiin, yhtenä ensimmäisistä tutkimuksista maailmassa, markkinointiviestinnän eri kanavien käytön vaikutusta myyntiin. Muun muassa ilmoitusliitteen, tv-mainoksen, hakukoneoptimoinnin ja kuvaston vaikutus näkyi suoraan myynnissä. Tarjous tai hintatieto parantaa myyntiä merkittävästi.

Tutkimuksessa havaittiin myös ns. ”ruotsalaisefekti”. Panostamalla voimakkaasti markkinointiin saadaan aikaan paljon lisämyyntiä ja kannattavuus paranee. Sama suuruusefekti on havaittu myös suurten ruotsalaisten vähittäiskauppojen toiminnassa. Ne saavat suuria massoja liikkeelle myymälöihinsä ja verkkokauppoihinsa investoimalla erittäin näkyvään ja kattavaan markkinointiin.

Tutkimus osoittaa, että monien painotuotteiden tehokkuus on digitaalisella aikakaudella kasvanut, ja nimenomaan suuret printtisatsaukset näkyvät myynnissä. Tutkimus osoittaa selvästi, että painotuote on edelleen media, joka selvästi kasvattaa myyntiä”, kommentoi Graafinen Teollisuus ry:n liittojohtaja Lasse Krogell.

Kuluttaja käyttää eri medioita erilaisen tiedon etsintään. Perinteinen media herättää piileviä tarpeita, kun taas digitaaliset mediat ovat tehokkaita ostopäätöksen sinetöinnissä.

”Kaikki kanavat ovat hyötyneet merkittävästi digitalisoitumisesta, joka mahdollistaa entistä personoidumman markkinointiviestinnän”, jatkaa professori Parvinen.

 

Lisätietoja antavat:

Professori Petri Parvinen, 050 312 0905

Outi Somervuori, Designtutkimus Helsinki Oy, 050 60 295

Liittojohtaja Lasse Krogell, Graafinen Teollisuus ry, 0400 453 736