Purettavan painokoneen osat tehokkaasti uusiokäyttöön

Ympäristövastuulliseen toimintaan kuuluu laitteiden ja koneiden koko elinkaaren huomiointi. Jyväskylän purettavan painokoneen osat jaoteltiin ja kierrätettiin mahdollisimman tarkasti, jotta purkamisen hiilijalanjälki olisi mahdollisimman pieni.

Keskisuomalainen-konsernin painopalveluyhtiö Lehtisepät sulki viime vuoden lopulla Jyväskylässä sijainneen painon ja keskitti painotoimintaansa konsernin muihin painoihin. Purettavan painokoneen osat jaoteltiin ja kierrätettiin mahdollisimman tarkasti, jotta purkamisen hiilijalanjälki olisi mahdollisimman pieni.

– Vastuulliseen toimintaan kuuluu myös se, että huolehditaan koneista myös niiden elinkaaren loppuvaiheessa, toteaa Lehtiseppien toimitusjohtaja Sauli Vuorinen.

Jyväskylän painokoneen osista muun muassa taittolaite ja painotornien sähkö- ja automaation komponentit saatiin hyödynnettyä konsernin muissa painoissa varaosina. Varaosiksi kelpaamattomat osat syntypaikkalajiteltiin ja kierrätettiin jakeittain uusiokäyttöön. Syntypaikkalajittelulla tarkoitetaan, että syntyvä jäte lajitellaan heti jätteen syntypaikalla. Jyväskylän painon purkutyömaalle tuotiin erilliset kierrätyslavat esimerkiksi erilaisille metalleille, kuten raudalle, kromiteräkselle, värimetalleille sekä sähkökaapeleille, servo- ja sähkömoottoreille ja puu- ja energiaraaka-aineille, joihin eri jakeet jaoteltiin. Yhteensä materiaaleja lajiteltiin 14:än erilliseen jakeeseen.

– Oikeastaan jätettä sanan varsinaisessa merkityksessä ei syntynyt lainkaan. Materiaalit olivat hyvälaatuisia ja ne saatiin toimitettua suoraan uusiokäyttöön ilman välivarastointia, kertoo purkutyön toteuttaneen Kajanor Oy:n toimitusjohtaja Kari Jaakkola.

 

 

Purkutyö aloitettiin tammikuussa koneen kuivaamisella, jolloin painokoneesta poistettiin öljyt ja painovärit. Erilaisista jakeista eniten kertyi metalleja – rautaa kerättiin yli 600 000 kiloa ja pelkkiä koneen osien kiinnityspultteja 3700 kiloa. Metalliosien erottelun jälkeen materiaalit pakattiin sellaiseen kokoon ja muotoon, että ne voitiin toimittaa suoraan uusiokäyttöön, tässä tapauksessa terästehtaalle. Siellä metallit saavat uuden elämän ja niitä voidaan uusiokäyttää esimerkiksi ajoneuvojen valmistuksessa.

Jaakkola kertoo, että purkutyössä erityisen tärkeää on työvaiheiden tarkka suunnittelu, jotta purkaminen on turvallista ja tehokasta.

Aholaidan painokone purettiin osiin pultti pultilta käsityönä.

– Aholaidan painokone purettiin osiin pultti pultilta käsityönä. Meillä oli pieni mutta tehokas, alle kymmenen hengen työryhmä – enempää tekijöitä ei painohallin kokoiseen tilaan olisi turvallisesti voitu ottaakaan, Jaakkola toteaa.

 

Lehtiseppien toimitusjohtaja Sauli Vuorinen on tyytyväinen purkutyön toteutukseen.

– Purkutyö toteutettiin tehokkaasti alkuperäisessä aikataulussa. Meille tärkeää oli, että koneen materiaalit saatiin mahdollisimman pienellä hiilijalanjäljellä uusiokäyttöön ja tässä onnistuttiin, Vuorinen toteaa.

Keskisuomalainen-konsernissa on panostettu muun muassa painojen ympäristöasioiden hallintaan jo pitkään – konsernin tavoitteena onkin painotoiminnan ympäristövaikutusten minimointi. Keskisuomalainen-konsernin tärkeimmät ympäristökysymykset ovat materiaalien käyttö, energiankulutus ja hiilidioksidipäästöt. Ympäristövastuuta johdetaan painoissa, konsernin kiinteistöjen hallinnassa, ulkomainonnassa ja tutkimusyhtiössä sertifioidun ISO 14001 ympäristöjärjestelmän ja ympäristöpolitiikan avulla.

 

 

 

 

 

 

 

Aholaidan painohalli saadaan tyhjennettyä täysin maaliskuun aikana. Sen jälkeen tilaa voidaan esimerkiksi vuokrata ulkopuolisille toimijoille. Osa hallista jää konsernin jakelupalveluiden käyttöön.

– Painohallin jatkokäytön osalta käynnissä on neuvotteluja eri toimijoiden kanssa. Tila soveltuisi parhaiten tuotanto-, logistiikka- tai varastokäyttöön, toteaa Keskisuomalainen-konsernin kiinteistöjohtaja Janne Toivanen.

 

 

Katso myös: Lehtisepiltä saa nyt ilmastokompensoituja painotuotteita