Lehtisepät on ClimateCalc sertifioitu painotalo

Lehtisepiltä saa ilmastokompensoituja painotuotteita. Kompensaatio kohdistuu suomalaisten metsien hoitoon. Lehtisepillä kompensaatiomäärä lasketaan ClimateCalc-laskurilla jokaiselle tilatulle painotuotteelle erikseen.

ClimateCalc on työkalu, jonka avulla on mahdollista laskea niin yksittäisen painotuotteen tai pakkauksen kuin koko painotalonkin hiilijalanjälki. Laskuri huomioi ja erittelee kaikki päästöt (scope 1, 2 ja 3) ja täyttää näin Greenhouse Gas (GHG) Protocol -päästölaskentamallin, ISO-standardien sekä useiden muiden kansainvälisten standardien vaatimukset.

ClimateCalcin avulla yritys voi vertailla hiilijalanjälkituloksiaan aikaisempien vuosien tuloksiin sekä löytää kehityskohteita toiminnan parantamiseksi. Hiililaskelma auttaa arvioimaan, miten tavoitteet on saavutettu, sekä dokumentoimaan kehitystä. Laskurilla voi myös vertailla erilaisten ratkaisujen vaikutuksia painotuotteen tai pakkauksen hiilijalanjälkeen. Näin tuotteen hiilidioksidipäästöjä voidaan alentaa esimerkiksi vaihtamalla paperilaatu toiseen.
ClimateCalc on oikea väline myös silloin, kun halutaan tehdä luotettavia kumoutumis- ja ilmastotukiväittämiä.

Sertifikaatti on uusittava vuosittain. Uusi sertifikaatti on nyt voimassa 16.12.2024 asti.
ClimateCalc-sertifioidut painotalot

ClimateCalc-sertifikaatti todistaa, että ulkopuolinen riippumaton taho on todentanut yrityksen hiilijalanjälkilaskennassa käytetyt tiedot.

Datan ja laskelmien luotettavuus ja ohjeidenmukaisuus varmistetaan auditoimalla yritykset vuosittain. Vain sertifioidut yritykset voivat käyttää ClimateCalc-laskuria.
Standardit ja data

ClimateCalc-laskuri perustuu eurooppalaisen toimialajärjestö Intergrafin kehittämään graafisen alan hiilijalanjäljen laskentastandardiin. Intergrafin standardi on ainoa painotoiminnan ja painotuotteen hiilijalanjälkilaskentaan keskittyvä standardi maailmassa. Kaikki sen pohjalta tehdyt hiilijalanjälkilaskelmat ovat vertailukelpoisia keskenään.

Lisäksi ClimateCalc-laskuri noudattaa ISO 14064-1- ja ISO 16759 -standardeja sekä kansainvälistä Green House Gas (GHG) Protocol -päästölaskentamallia.

ClimateCalc käyttää sekä oikeiksi todennettuja yrityksen tietoja että oikeiksi todennettuja yleisiä oletustietoja. Oletustiedot on valittu huolellisesti, ja ne ottavat huomioon mm. yrityksen maantieteellisen sijainnin ja teknisen ympäristön. Esimerkiksi raaka-aineiden päästökertoimet perustuvat elinkaariarviointeihin ja useisiin painoalalla tehtyihin tutkimuksiin. Energian ja polttoaineiden kulutukseen liittyvät päästökertoimet vastaavat sen maan lukuja, jossa yritys sijaitsee.

Täällä voit testata ClimateCalc työkalua.