Jäsenlehti viestii myös yhteiskunnalle

Jäsenlehti viestii myös yhteiskunnalle

Viestinnän tuloksekkaassa tekemisessä korostetaan usein pitkäjänteisyyttä, sillä pikavoittojen tiellä vain harva voittaa. Suomen Tieyhdistys tietää, että pitkäjänteinen tekeminen myös hektisessä nykyelämässä kannattaa.

– Ensimmäinen julkaisumme ilmestyi jo vuonna 1920. Säännöllisesti lehti alkoi ilmestyä vuonna 1931 nimellä Tielehti. Vuosittaisten numeroiden määrä on vaihdellut neljästä kymmeneen, kertoo Suomen Tieyhdistyksen julkaisupäällikkö Liisi Vähätalo lehden pitkästä historiasta.

Vuonna 1974 nimi muutettiin muotoon Tie ja Liikenne, jolla se ilmestyy edelleen, nykyisin kuusi kertaa vuodessa noin 50-sivuisena julkaisuna. Lehti on suunnattu paitsi Tieyhdistyksen Lehden painamisen lisäksi myös taittotyö voidaan tehdä PPD:llä. Näin syntyy Suomen Tieyhdistyksen Tie ja Liikenne -lehti, joka on yksi maamme pisimpään ilmestyneistä järjestölehdistä. omille jäsenille myös kaikille tie- ja liikennealan ammattilaisille, opiskelijoille ja alasta kiinnostuneille sekä yksityisteiden parissa toimiville.

– Lehti on tärkein viestintävälineemme jäsenistön suuntaan, mutta sillä on myös yhteiskunnallisempi missio. Yhdistyksenä haluamme lisätä tietoisuutta tieja liikennealan merkityksestä Suomen kilpailukyvylleja hyvinvoinnille. Kerromme alan teknisestä kehityksestä, tutkimuksista, hankkeista, uusista menetelmistä ja tuotteista.

Kohti juhlavuoden uudistuksia

Tie ja Liikenne -lehteä on painettu vuoden alusta lähtien PPD:llä Lahdessa. Samaan aikaan myös lehden taittotyö siirtyi PPD Studion ammattilaisten käsiin Tuusulaan.

– Tuossa yhteydessä myös lehden ulkoasua uudistettiin jonkin verran, vaikka kovin suurelle uudistukselle emme kokeneet tarvetta. Projekti oli oikein sujuva ja yhteistyö PPD:n graafikon kanssa tuotti raikkaan ilmeen. Lehden taitto sujuu mallikkaan mutkattomasti hyvän kumppanin käsissä.

Vähätalon mielestä taittotyö painotalon palveluna on varsin kustannustehokasta ja järkeväätekemistä. Graafikon ja painon välinen yhteistyö on sujuvinta mahdollista, kun tekijät ovat saman talon sisällä ja tuttuja toisilleen. Yhteistyön sujuvuudelle on kysyntää myös ensi vuonna, kun yhdistys viettää satavuotisjuhlaansa. Tämä tulee näkymään painettavissa materiaaleissa kautta linjan.

– Uudelle vuosisadalle siirtymisen myötä myös yhdistyksen graafinen ilme uudistuu. Tie & Liikenne -lehden logo muuttuu, mikä vaikuttaa myös lehden ulkoasuun. Siinä teemme luonnollisesti tiivistä yhteistyötä PPD Studion kanssa, kertoo Liisi Vähätalo. Viestinnän tuloksekkaassa tekemisessä korostetaan usein pitkäjänteisyyttä, sillä pikavoittojen tiellä vain harva voittaa.

”Tie- ja liikennealan merkitys Suomen kilpailukyvylle ja hyvinvoinnille on yksi lehtemme tärkeistä viesteistä.”

Liisi Vähätalo, julkaisupäällikkö, Suomen Tieyhdistys