Lehtisepiltä saa nyt ilmastokompensoituja painotuotteita

Kompensaatio kohdistuu suomalaisten metsien hoitoon. Lehtisepillä kompensaatiomäärä lasketaan jokaiselle tilatulle painotuotteelle erikseen.

Mediatalo Keskisuomalaisen painopalveluyhtiö Lehtisepät on valinnut itselleen ilmastokompensaatiokumppanin. Kumppaniksi valikoitui suomalainen Green Carbon, joka pyrkii toiminnallaan auttamaan yrityksiä kohti hiilineutraaliutta.

– Meille oli erityisen tärkeää, että kompensaatiomme kohdistuu kotimaisten hiilinielujen kehittämiseen. Valitsimme kumppaniksemme Green Carbonin, jonka kotipaikka on Jyväskylässä ja jonka kompensaatiotoimet edistävät suomalaisten metsien hyvinvointia ja kasvua, kertoo Lehtiseppien myyntijohtaja Jyrki Vattulainen.

Lehtiseppien kompensaatiomallissa asiakkaat voivat itse valita, haluavatko ostaa ilmastokompensoituja painotuotteita. Jokaiselle tilatulle painotyölle on mahdollista laskea hiilijalanjälki, jonka mukaan myös kompensaatio määräytyy. Laskuri huomioi painotyön kaikki vaiheet aina paperin valmistuksesta ja kuljetuksesta painoprosessista aiheutuviin päästöihin asti.

– Erityisen tärkeää on, että pystymme laskemaan jokaiselle painotyölle oikean kompensaatiomäärän ja osoittamaan, mihin kompensaatio kohdistuu, Vattulainen toteaa.

Green Carbonin myyntipäällikkö Saija Ahonen kertoo, että yrityksen kompensaatiotoiminta perustuu yhdessä tiedeyhteisön ja suomalaisten metsäomistajien kanssa kehitettyyn hiilinielumalliin. Prosessin tuloksena syntyy mitattavia, ilmakehästä hiilidioksidia poistavia luontaisia hiilinieluja. Kolmannen, riippumattoman osapuolen auditoima menetelmä pohjautuu kansainväliseen ISO 14064-2:2019 standardiin, mikä on osoitus toiminnan luotettavuudesta, läpinäkyvyydestä ja tehtyjen toimenpiteiden todennettavuudesta.

– Kompensaatiomallissamme metsänomistajat sitoutuvat kanssamme hiilinieluhankkeeseen, jossa metsän kasvua lisätään lannoittamalla. Puuston sitoman hiilen määrää saadaan näin kasvatettua ja tästä lisäkasvusta syntyy myös kompensaatiovaikutus, Ahonen kertoo.

Lehtiseppien tämän hetken kompensaatiokohdemetsä sijaitsee Keski-Suomessa Viitasaarella, asiakkaan halutessa voidaan kompensaatio kohdentaa myös hänen lähialueelle jos sieltä löytyy kohdemetsä. Kohdemetsikössä jokainen lannoituksella saavutettava lisäkasvukuutio sitoo noin yhden tonnin hiilidioksidia ilmakehästä.

– On hienoa huomata, että paperi- ja painotuotteiden kanssa päivittäin töitä tekevä yhtiö haluaa, että kompensaatio kohdistuu nimenomaan suomalaisiin metsiin, jossa paperiteollisuuden raaka-aineet kasvavat, Ahonen sanoo.
Lehtiseppien ja Green Carbonin kumppanuus on ensiaskel pitkäaikaiselle yhteistyölle.

– Jatkossa toivomme, että yhteistyö kehittyy entisestään ja pystymme tarjoamaan apua hiilijalanjäljen hallintaan Lehtisepille, Lehtiseppien asiakkaille ja koko Keskisuomalainen-konsernille, Ahonen toteaa.

Keskisuomalainen-konsernissa tehdään muitakin toimia ympäristövastuullisuuden eteen. Keskisuomalainen-konserni tavoittelee hiilineutraaliutta suorien päästöjen osalta vuoteen 2030 mennessä. Konsernin merkittävimmät omat päästöt syntyvät muun muassa energian käytöstä. Päästöjen vähentämiseksi konsernissa on päätetty hankkia alkuperämerkittyä vihreää sähköä alkuvuodesta 2022 lähtien. Jatkossa konsernin painojen, suurimpien lehtien toimitusten ja useimpien muussa käytössä olevien kiinteistöjen käyttämä sähkö on 100 prosenttisesti uusiutuvaa eli tuuli- ja vesivoimaa sekä bioenergiaa.