Crossmedia-ratkaisut

Crossmedia-ratkaisu on kokonaistoteutus, jossa painettu kutsu tai markkinointilähetys, sähköpostisuora, digimainonta, asiakastiedot, seuranta ja jatkohoito hoidetaan kauttamme yhdellä toimeksiannolla, yhtenäisenä toteutuksena, yhdellä laskulla, yhden PPD-yhteyshenkilön kautta. Valmis, testattu ja toimiva kokonaisuus, jossa puolestasi automatisoidaan ja hoidetaan virhealttiita rutiineja. Aikataulut ja kustannukset pysyvät hallinnassa, kun valitset PPD:n crossmedian. Sovitaanko suunnittelu- tai briiffikeskustelu nyt heti?

Esimerkkejä valmiista, testatuista Cross-media -ratkaisuistamme:

 

SUORAKAMPANJA
Kerää potentiaalisia asiakkaita rekisteriisi crossmediakampanjan avulla.

Esimerkkinä Kamuan suunnittelema  PPD-asiakashankintakampanja.

Lähetimme  350 meiliä järjestöjen johdolle + printtisuora + sitten muistutusmeili, niille jotka eivät olleet reagoineet.

Tuloksena 90 yhteydenottopyyntöä myyjille, joka tarkoittaa 26 % tehokkuutta. Kampanjaa eteni reaaliaikaisen kampanjaseurannan ohjaamana.

 

TAPAHTUMA

Tapahtuman kutsu, muistutukset, ilmoittautuminen, raportointi ja kiitosviestit.  Koko prosessi tilaisuuden järjestämistä lukuun ottamatta kerralla hoitoon PPD:n crossmediaratkaisun avulla helposti, taloudellisesti ja turvallisesti.

kutsun-prosessikuva

kontaktori-vuokaavio

Tehokas tapa ohjata kampanjaa

Tehokas tapa ohjata kampanjaa

Kun digi ja printti pistetään yhteen ja ohjataan markkinointioperaatio digimarkkinoinnin keinoilla, syntyy crossmedia-ratkaisu.

crossmedian-teho